Добавено на:
16.12.2023
Състояние:
Ново
Доставка:
За сметка на купувача

Потенциалност и фигура

0/5
17,00 лв.
Невъзможната фигура (естетическа идея), мислена откъм полюса на безмерна точка – „черната дупка" на имплозията – индуцира обратно движение, развивка на сгънатите в безмерна точка пластове. Така тази невъзможна фигура, при задействане на рефлексията в илюстриктуративната диалектика на свиване на понятие (имплозия) и взривяване на фигуративен пример (експлозия), е условие за възможност да мислим наративно тяло, което не застива във фигура, а, напротив, взривява фигурата, предизвиквайки нейното префигуриране (и трансфигуриране).

***
Кристиян Енчев е роден през 1968 година в гр. София. Понастоящем е доцент в Институт по философия и социология към БАН. Има интереси в областта на трансценденталната метафизика, херменевтиката, онтологията, теорията на литературата, семиотиката. Автор на научни статии и студии в наши и международни периодични издания, както и на две монографични изследвания: „От интенционалност към интензионалност. Логическият път на Виртуалисткия трансценден тализъм" (първо издание – 2009; второ, преработено и допълнено издание – 2019); „Логика и социални критически онтологии" (2010).
Любими:Любими

Отзиви (0 коментара)

Все още няма коментари

Локация