Мода

Мода

Електроника

Електроника

Спорт, книги, хоби

Спорт, книги, хоби

Здраве с билки

Здраве с билки

Детски и бебешки

Детски и бебешки

Подаръци

Подаръци

Козметика

Козметика

Авто Мото

Авто Мото

Дом и градина

Дом и градина

Машини, инструменти и бизнес оборудване

Машини, инструменти и бизнес оборудване

Други

Други

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС DAC7?

Последна актуализация: 13.12.2023 г.

С въвеждането на Директива DAC7 от Европейския съюз, онлайн платформи като Popup.bg попадат в обсега на новите задължения за автоматичен обмен на информация за доходите. Новите правила установяват съществени процедури и задължения на платформата да предоставя на данъчните органи годишна информация за приходите и дейността на продавачите, които обслужват потребители в Европейския съюз. 

Кога влиза в сила DAC7?

Popup.bg трябва да докладва данни за сделките през 2023 г. до 31 януари 2024 г.

За кого важи DAC7?

DAC7 е насочен към продавачи, които извършват дейности в ЕС чрез Popup.bg, с продажби над 2000 евро или над 30 трансакции за година.

Защо DAC7 е важна?

DAC7 увеличава обмена на информация между държавите-членки на ЕС, като по този начин създава прозрачност и позволява на данъчните органи да оценяват и сравняват данъците върху доходите и ДДС.

Какво се изисква от мен като търговец, за да продължа да използвам Popup.bg?

Като търговец ще е нужно да предоставиш конкретна информация за себе си, упомената в директивата. Ние от своя страна ежегодно ще докладваме на местните данъчни органи размера на доходите, получени от „продавачи, за които се представя информация“ (заедно с друга информация и детайли). В законопроекта се предвиждат административни санкции и мерки в случай на неизпълнение на задълженията по DAC7.

Какво ще се случи, ако не спазвам DAC7?

Твоят акаунт в Popup.bg може да бъде деактивиран, а изплащанията на средствата от продажбите, които извършваш може да бъдат блокирани.

Има ли краен срок за актуализация на данъчна информация според DAC7?

Popup.bg ще информира продавачите за необходимостта от актуализация на данъчната информация в рамките на 60 дни след достигане на лимита на директивата.

Ако имаш нужда от допълнителна информация за DAC7, можеш да се свържеш с нашия център за обслужване на клиенти или да прегледаш пълния текст на директивата тук.